Industri

Golv

En stor och viktig del av uppdragen DN:s Måleri har gentemot industrin är arbete med fogfria golv. Dessa golv läggs i produktionslokaler där kraven är höga att golven ska klara maskinell nötning och tung belastning. Fogfria golv har också hög tvättbarhet i de fall det ställs höga krav på renlighet.

Målning

DN:s Måleri utför många målningsuppdrag för industrin. Det rör sig ofta om målning av industrilokaler och hygienzoner. Andra vanligt förekommande målningsarbeten är linjemålning. I de fall rör det sig ofta om att markera gångvägar och spärrlinjer.

 

Referensbilder