Byggnadsmåleri

 

DN:s Måleri utför alla vanligt förekommande typer av byggnadsmåleri, oftast på uppdrag från bostadsbolag eller byggbolag.

Det kan bland annat röra sig om ut- och invändig målning, tapetsering och grundarbeten såsom spackling och slipning.

Referensbilder